Viktória Kertészová, koncipientka

Mgr. Viktória Kertészová, advokátska koncipientka, narodená v roku 1993 v Kráľovskom Chlmci.  Počas vysokoškolského štúdia pracovala ako právna asistentka v niekoľkých advokátskych kancelariach v Košiciach. Pôsobila ako Viceprezidentka pre Akademické aktivity v rámci študentskej organizácie ELSA Košice a neskôr ELSA Slovensko, kde sa zameriavala predovšetkým na organizáciu rôznych súťaží pre študentov práva vrátane Simulovaných súdnych sporov. Štúdium absolvovala  na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2017 obhájením diplomovej práce na tému: Konanie podľa článku 129 ods. 2 Ústavy SR. Od júna 2017 je členkou odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Zaujíma sa najmä o občianske a obchodné právo. Právne služby poskytuje v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Viktória Kertészová
Tlačiť