Matej Dostál, koncipient

Mgr. Matej Dostál, advokátsky koncipient, narodený 26.06.1994 v Bratislave, vzdelanie nadobudol na fakulte práva, Paneurópskej vysokej školy kde úspešne ukončil štúdium zložením štátnych záverečných skúšok a obhájením Diplomovej práce na tému „Dôkazné prostriedky v trestnom konaní podľa osobitných zákonov“. Členom teamu advokátskej kancelárie SOUKENÍK- ŠTRPKA, s.r.o. je od novembra 2016 kedy ako právny asistent pracujúci pre oddelenie pohľadávok nadviazal na predchádzajúcu právnu prax nadobudnutú v kancelárií správcu konkurznej podstaty I&R konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Ako advokátsky koncipient sa súčasnosti zaoberá najmä agendou vyplývajúcou z občianskoprávnych a obchodnoprávnych záväzkových vzťahov.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Matej Dostál
Tlačiť