Daniela Horváthová, advokátka

Mgr. Daniela Horváthová, advokátka, narodená v roku 1981 v Partizánskom. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2005. Od roku 2006 je členkou odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Od 1. 7. 2009 je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Špecializuje sa na oblasť občianskeho práva, osobitne práva zmluvného. Počas svojej praxe získala skúsenosti v oblasti práva nehnuteľností vrátane uplatňovania reštitučných nárokov. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.  

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Daniela Horváthová
Tlačiť