Lucia Gašparová, vedúca advokátka

Mgr. Lucia Gašparová, advokátka, narodená v roku 1985 v Zlatých Moravciach. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2009. Do apríla 2010 pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii PATENT IURIST s. r. o. Od mája 2010 je členkou odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. V októbri 2012 úspešne zložila advokátske skúšky a po zložení advokátskeho sľubu bola od januára 2013 zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Špecializuje sa na oblasť občianskeho a obchodného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.  

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Lucia Gašparová
Tlačiť