Prehrať video

Pavel Legát, advokát

Mgr. Pavel Legát, advokát, narodený v roku 1981 v Zlatých Moravciach. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2006. V období rokov 2007 až 2009 pôsobil v Advokátskej kancelárii Pavel Nechala & Co. v Bratislave. Po následnom ročnom pôsobení vo Wüstenrot poisťovni, a.s. v Bratislave sa stal v roku 2010 členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. V roku 2011 úspešne zložil advokátsku skúšku a po zložení advokátskeho sľubu je od 1. 11. 2011 zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. V rámci svojej praxe sa špecializuje na obchodné a občianske právo, predovšetkým na problematiku občianskeho práva procesného, poistného práva a práva náhrady škody. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.  

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Pavel Legát
Tlačiť