Jitka Mlynarčíková, advokátka

JUDr. Ing. Jitka Mlynarčíková, LL.M., narodená v roku 1984 vo Zvolene. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela ukončila v roku 2007 a zároveň je aj absolventkou Technickej univerzite vo Zvolene, kde študovala podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle. V roku 2008 obhájila rigoróznu prácu a úspešne vykonala rigoróznu skúšku, na základe ktorej jej bol udelený akademický titul "doktor práv" (JUDr.). V roku 2011 zložila advokátske skúšky s vyznamenaním a od 12.10.2011 je zapísaná v zozname advokátov. V akademickom roku 2016/2017 si doplnila vzdelanie v oblasti obchodného práva na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, pričom jej bol udelený titul Master of Laws (LL.M.). Pred začlenením sa do tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. pracovala ako advokátska koncipientka, následne sa štyri roky venovala samostatnému výkonu advokácie ako advokátka a pracovné skúsenosti má i z niekoľkoročného pôsobenia vo finančnej správe Slovenskej republiky.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť