Prehrať video

Miroslava Marčeková, advokátka

JUDr. Miroslava Marčeková, LLM, advokátka, narodená v roku 1986 v Štúrove. V roku 2010 úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracovala ako právna asistentka v Advokátskej kancelárii JUDr. M. Čulenovej v Bratislave. Členkou tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od septembra 2010.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Miroslava Marčeková
Tlačiť