Galina Vlčková, koncipientka

JUDr. Ing. Galina Vlčková, advokátska koncipientka, narodená v roku 1988 v Bratislave. Štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy  v Bratislave ukončila v roku 2013. Je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas štúdia pracovala ako právna asistentka v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners, s.r.o. v Bratislave. Zaujíma sa najmä o obchodné právo. Členkou tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od októbra 2013. Právne služby poskytuje v slovenskom a nemeckom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Galina Vlčková
Tlačiť