Dominika Karpinská, koncipientka

JUDr. Dominika Karpinská, advokátska koncipientka, narodená v roku 1987 v Starej Ľubovni. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne absolvovala v roku 2012, následne sa venovala podnikaniu a získala praktické skúsenosti z mnohých právnych oblastí. Od roku 2014 je koncipientkou v advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Zaujíma sa najme o právo obchodných spoločností a právo duševného vlastníctva. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Dominika Karpinská
Tlačiť