PRO BONO

V záujme podpory všeobecno-prospešných cieľov a zlepšenia podmienok v spoločnosti, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA poskytuje bezplatné právne poradenstvo organizáciám pôsobiacim v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí, rozvoja športu, sociálnych služieb a charity.

Aktuality

viac
Tlačiť