ČLENOM RADY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA SA STAL JUDr. DAVID SOUKENÍK

Publikované
11 FEB'15

Národná rada Slovenskej republiky zvolila za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej “Rada RTVS”) JUDr. Davida Soukeníka, partnera advokátkej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Rada RTVS dohliada na dodržiavanie zákona a plnenie úloh, najmä dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami RTVS a plní úlohy kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom RTVS podľa osobitného predpisu.  

Skladá sa z odborníkov v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a odborníkov v oblasti ekonómie a práva. 

JUDr. David Soukeník bol zvolený za odborníka v oblasti práva na 6-ročné funkčné obdobie, ktoré začína dňom 11.2.2015.

Prajeme mu veľa úspechov!

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť