KONFERENCIA PRACOVNÉ PRÁVO 2016

Publikované
13 APR'16
KONFERENCIA PRACOVNÉ PRÁVO 2016

Dňa 13. 4. 2016 sa v priestoroch Hotela Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave uskutočnil ďalší ročník konferencie Pracovné právo 2016, na ktorej vystúpili prednášajúci z akademickej sféry, zástupcovia viacerých renomovaných advokátskych kancelárií, ako aj zástupcovia kontrolných orgánov na úseku inšpekcie práce, ktorí sa profesne zaoberajú problematikou pracovného práva.

Jedným z prednášajúcich na tomto podujatí bol Andrej Guba, vedúci advokát advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Andrej Guba sa v rámci svojho odborného príspevku s názvom „Pracovnoprávne následky dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon dohodnutého druhu práce“ venoval problémom vyskytujúcim sa v praxi v súvislosti s dočasnou a dlhodobou zdravotnou nespôsobilosťou zamestnanca na prácu a s ňou spojenými pracovnoprávnymi následkami, ako aj problematike predkladania dokladov o zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca na prácu, ktoré neobsahujú zákonom stanovené náležitosti a s nimi súvisiacim postupom zamestnávateľa v prípade predloženia takéhoto dokladu.

Vzhľadom na pozitívnu odozvu zo strany účastníkov konferencie plánuje organizátor tohto odborného podujatia, spoločnosť EU GENERATION, pripraviť konferenciu aj v roku 2017, s cieľom poskytnúť účastníkom odpovede na aktuálne otázky súvisiace s pracovným právom.

Všetky aktuality
Tlačiť