KONFERENCIA MANAŽMENT POHĽADÁVOK 2016

Publikované
12 NOV'16
KONFERENCIA MANAŽMENT POHĽADÁVOK 2016

V dňoch 10. až 11. novembra 2016 sa v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton uskutočnil ďalší ročník konferencie Manažment pohľadávok, na ktorej vystúpili odborníci zo Slovenska a zahraničia z oblasti riadenia obchodných rizík, financovania a poistenia pohľadávok, zmluvného práva, vymáhania a správy pohľadávok.

Jedným z prednášajúcich na tomto podujatí bol aj Peter Štrpka, zakladajúci partner advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Vo svojom príspevku s názvom „Vymáhať či nevymáhať alebo niečo je zhnité v štáte slovenskom“ sa Peter Štrpka venoval problémom vyskytujúcim sa v praxi v súvislosti vymáhaním pohľadávok, aktuálnym legislatívnym krokom prijatým pre zlepšenie stavu vymožiteľnosti pohľadávok ako aj otázke, či štát prijíma dostatočné opatrenia na podporu poctivých podnikateľov.

Obsahom príspevku bolo taktiež zhodnotenie aktuálne prijímaných noviel v oblasti platobných rozkazov, schránkových firiem, exekúcií a konkurzov.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť