UDELENIE PAMÄTNEJ MEDAILY PRÁVNICKEJ FAKULTY UK

Publikované
20 OKT'16
UDELENIE PAMÄTNEJ MEDAILY PRÁVNICKEJ FAKULTY UK

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady pripomenula 95. výročie svojej činnosti. Dekan fakulty pri tejto príležitosti odovzdal pamätné medaily za podporu a spoluprácu s Právnickou fakultou.

Za účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. a dekana fakulty doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. a ďalších osobností, bola pamätná medaila udelená advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA a zároveň aj jednému z partnerov kancelárie JUDr. Miroslavovi Hlivákovi, PhD., LLM.

Všetky aktuality
Tlačiť