NÁŠ TÍM POSILNILA ADVOKÁTKA SO ZAMERANÍM NA OBCHODNÉ PRÁVO, OBČIANSKE PRÁVO A SPOROVÚ AGENDU

Publikované
03 SEP'18
NÁŠ TÍM POSILNILA ADVOKÁTKA SO ZAMERANÍM NA OBCHODNÉ PRÁVO, OBČIANSKE PRÁVO A SPOROVÚ AGENDU

Odborný tím advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. doplnila od septembra 2018 advokátka JUDr. Tatiana Švolíková.

JUDr. Tatiana Švolíková je advokátka narodená v Nitre, ktorá sa od počiatku svojej právnej praxe zameriava na oblasť obchodného práva, sporovej agendy, zmluvného práva, správneho práva, pracovného práva, občianskeho práva, práva obchodných spoločností a GDPR. Pred nástupom do advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. pôsobila v advokátskej kancelárii Heger & Partners v Banskej Bystrici, kde poskytovala komplexné právne poradenstvo a starostlivosť najmä o klientov z korporátnej sféry.

Štúdium absolvovala na Právnickej univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončila v roku 2012. Počas štúdia na vysokej škole vykonávala odbornú stáž na Krajskom súde v Nitre, Okresnej prokuratúre Nitre, Okresnom súde v Banskej Bystrici a na exekútorskom úrade v Nitre. V roku 2013 vykonala rigoróznu skúšku na základe ktorej jej bol udelený titul "doktorka práv" (JUDr.). V roku 2016 vykonala advokátsku skúšku a je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2016 je zároveň rozhodkyňou Arbitrážneho súdu, stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, kde rozhoduje spory týkajúce sa obchodnej arbitráže. Ovláda anglický a základy nemeckého jazyka.

Všetky aktuality
Tlačiť