AKÉ POVINNOSTI MAJÚ ZAHRANIČNÍ PARTNERI VEREJNÉHO SEKTORA?

Publikované
23 NOV'18

JUDr. Milan Gocník, LL.M., a Mgr. Adam Vozár spracovali stručný prehľad povinností pre zahraničných partnerov verejného sektora, ktorý bol uverejnený v ročenke Investment Advisory Guide 2018/2019, vydávanou vydavateľstvom The Slovak Spectator.

Zahraničné subjekty majúce záujem pôsobiť na slovenskom trhu a vstupovať do zmluvných vzťahov s verejným sektorom často prekvapí slovenská protischránková legislatíva. Osoby, ktoré sú považované za partnerov verejného sektora sú povinné registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora  - osobitnom informačnom systéme verejnej správy, cieľom ktorého je odkryť vlastnícku a riadiacu štruktúru  spoločností vstupujúcich do zmluvných vzťahov s verejným sektorom (orgánmi štátnej správy, samosprávy, či inými subjektmi nakladajúcimi s verejnými zdrojmi či majetkom).

Celý článok so stručným prehľadom povinností v tejto oblasti, najmä na koho sa tieto povinnosti vzťahujú, ako prebieha registrácia a aké sú riziká v prípade nesplnenia povinností si môžete prečítať tu (anglicky).

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť