PETER ŠTRPKA ZVOLENÝ ZA ČLENA SKÚŠOBNEJ KOMISIE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

Publikované
12 FEB'19

Členom skúšobnej komisie pre oblasť obchodného práva sa stal na funkčné obdobie troch rokov.

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky zvolila partnera kancelárie Petra Štrpku za člena skúšobnej komisie pre oblasť obchodného práva na funkčné obdobie troch rokov (od 12.2.2019 do 12.2.2022).

Cieľom skúšobnej komisie je overiť, či má justičný čakateľ, právny čakateľ prokuratúry, vyšší súdny úradník, asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej  republiky, asistent prokurátora alebo poradca sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky potrebné odborné vedomosti a je dostatočne pripravený na to, aby mohol zastávať funkciu sudcu alebo prokurátora.

Všetky aktuality
Tlačiť