JOB FAIR 2019

Publikované
21 NOV'19
JOB FAIR 2019

Dňa 20. 11. 2019 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil ďalší ročník podujatia JOB FAIR.

Podujatie JOB FAIR 2019 organizovala študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v spolupráci so spolkami ELSA Bratislava a Komorou študentov práva.

Jednou z advokátskych kancelárií, ktoré na podujatí predstavili svoju činnosť a poskytli potenciálnym uchádzačom o zamestnanie potrebné a užitočné informácie, bola aj advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA.

Všetky aktuality
Tlačiť