ZAPOJILI SME SA DO MEDZINÁRODNEJ VÝMENY ADVOKÁTOV - LAWYEREX

Publikované
13 DEC'19
ZAPOJILI SME SA DO MEDZINÁRODNEJ VÝMENY ADVOKÁTOV - LAWYEREX

Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA sa zapojila do projektu medzinárodnej výmeny advokátov - LAWYEREX, ktorého cieľom je realizácia krátkych výmenných stáží začínajúcich mladých advokátov v rámci EÚ a v rámci ktorého mladí advokáti získavajú príležitosť oboznámiť sa s právnym systémom vybranej krajiny a nadviazať kontakty s kolegami v zahraničí.

Zahraničný stážista zo Španielska Luis Cebrian Fraile sa rozhodol pre stáž na Slovensku, aby lepšie spoznal právny systém, slovenský jazyk a dozvedel sa viac o krajine. Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. ho do svojho tímu prijala pro bono a zabezpečila mu plnohodnotný program.

Luis Cebrian Fraile v roku 2018 vyštudoval právo na Universidad de Castilla – La Mancha v Madride a v roku 2019 absolvoval postgraduálne štúdium (LLM) na IE Law School. Počas vysokoškolského štúdia absolvoval výmenný pobyt na Université Paris-Est Créteil so zameraním na Európske právo. Luis sa oboznámil s projektom LAWYEREX prostredníctvom jeho záujmu o medzinárodné a európske právo. Túžil spoznať právny systém inej krajiny Európskej únie, ktorá sa v jeho ponímaní považuje za exotickú. Slovensko vníma ako príjemné miesto na život s veľkým potenciálom rastu. Okrem uvedeného sa zaujíma aj o obchodné právo, právnu komparatistiku a vo voľnom čase sa rád venuje behu. Luis aktuálne pôsobí ako advokát a partner v advokátskej kancelárii Cebrian y Fraile Abogados v španielskom meste Cuenca s ktorou by v budúcnosti rád expandoval do zahraničia a rozvíjal svoje poznatky s advokátmi a profesionálmi z iných krajín.  
 
Koordinátorom projektu medzinárodnej výmeny advokátov LAWYEREX je European Lawyers Foundation a projekt je z veľkej časti spolufinancovaný Európskou komisiou. Dvojtýždenné výmenné stáže sa uskutočňujú počas zimy 2019/2020 a sú určené pre mladých a začínajúcich advokátov/advokátky s maximálne 7 ročnou praxou. Hostiteľskými inštitúciami v partnerských krajinách (Francúzsko, Španielsko, Grécko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Litva, Cyprus) sú advokátske kancelárie alebo národné advokátske komory.
 
Viac o projekte LAWYEREX sa môžete dozvedieť na https://lnkd.in/diseuB4
Všetky aktuality
Tlačiť