NÁROK OTCA NA MATERSKÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY V SÚBEHU S VÝKONOM PRÁCE – ÁNO ALEBO NIE?

Publikované
09 NOV'20
NÁROK OTCA NA MATERSKÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY V SÚBEHU S VÝKONOM PRÁCE – ÁNO ALEBO NIE?

Dňa 9. 11. 2020 sa pod záštitou tímu EU Generation uskutočnila online konferencia „Pracovné právo 2020“. So svojim príspevkom na v súčasnosti veľmi diskutovanú tému možností nároku otca na materské počas rodičovskej dovolenky v súbehu s výkonom práce na nej vystúpil aj Mgr. Andrej Guba, LL.M., vedúci advokát a špecialista na pracovné právo z advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Približne od októbra 2018 začala Sociálna poisťovňa prísnejšie skúmať splnenie podmienok vzniku nároku na materské u pracujúcich otcov v postavení tzv. iných poistencov, ktorí prevzali dieťa do starostlivosti a ktorí sa oň starajú. Mgr. Guba sa vo svojom príspevku zaoberal najmä otázkami, či je právna argumentácia Sociálnej poisťovne, v rámci ktorej vyžaduje od otcov, aby po prevzatí dieťaťa do starostlivosti došlo k zmene ich životnej situácie, legálne opodstatnená a či Sociálna poisťovňa pri skúmaní podmienok vzniku nároku na materské u pracujúcich otcov nepostupuje diskriminačne v porovnaní s podmienkami ňou skúmanými pri vzniku nároku na materské u iných poistencov (napr. žien, alebo mužov, ktorí majú status SZČO). Celý príspevok si môžete prečítať tu.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť