KURZARBEIT – VČERA, DNES A ZAJTRA

Publikované
11 NOV'20

Vydavateľstvo the Slovak Spectator publikovalo v ročenke Investment Advisory Guide 2020/2021 odborný článok právnikov našej advokátskej kancelárie, Mgr. Diany Hamarovej a Mgr. Andreja Rolfesa, pod názvom „Kurzarbeit - včera, dnes a zajtra“. V článku sa zaoberali problematikou kurzarbeitu ako právneho inštitútu v Nemecku a na Slovensku a najdôležitejšími zmenami, ku ktorým na Slovensku došlo v súvislosti s ním.

Kurzarbeit (short-time work scheme) ako alternatíva skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov je forma sociálneho poistenia spočívajúca v redukcii pracovného času a mzdy zamestnanca, s tým, že štát prevezme osobné náklady na zamestnanca. Názory odborníkov  na kurzarbeit ako prostriedok krízového manažmentu podporujúci zamestnanosť sa zásadne líšia. Tento inštitút bol v praxi prvýkrát aplikovaný už v roku 1910 v Spolkovej republike Nemecko. Slovenská republika začala kurzarbeit využívať naplno až v roku 2020, po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19.

Článok zameraný na porovnanie najdôležitejších zmien, ku ktorým došlo v uplynulých mesiacoch v súvislosti s aplikáciou inštitútu kurzarbeitu v Nemecku a na Slovensku, si môžete prečítať tu.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť