ŠTRAJK – LEGÁLNY, NELEGÁLNY, DIVOKÝ A MOŽNOSTI OCHRANY ZAMESTNÁVATEĽA PRED NEZÁKONNÝM ŠTRAJKOM

Publikované
09 APR'19
ŠTRAJK – LEGÁLNY, NELEGÁLNY, DIVOKÝ A MOŽNOSTI OCHRANY ZAMESTNÁVATEĽA PRED NEZÁKONNÝM ŠTRAJKOM

Dňa 9. 4. 2019 sa pod záštitou EU Generation uskutočnil v hoteli Carlton ďalší ročník konferencie „Pracovné právo 2019“. Jedným z prednášajúcich na tomto podujatí bol aj Mgr. Andrej Guba, LL.M., vedúci advokát a špecialista na pracovné právo z advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. so svojim príspevkom na tému „Štrajk – legálny, nelegálny, divoký a možnosti ochrany zamestnávateľa pred nezákonným štrajkom“.

V úvode príspevku Mgr. Guba špecifikoval najmä druhy štrajkov a následne sa obsiahlym spôsobom zameral na tému štrajku v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy. Účastníkom konferencie ozrejmil postup pri vyhlásení štrajku v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa a dôvody nezákonnosti štrajku. Reflektoval tiež na problematiku súdneho preskúmania štrajku a na možnosť podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil subjektu oprávnenému na vyhlásenie štrajku, aby štrajk prerušil a nepokračoval v jeho realizácii. V závere príspevku špecifikoval pracovnoprávne následky rozhodnutia súdu o nezákonnosti štrajku a dotkol sa aj problematiky zodpovednosti za škodu spôsobenú počas štrajku. Celý príspevok si môžete prečítať tu.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť