PRAKTICKÝ WEBINÁR SAK PRE ADVOKÁTSKYCH KONCIPIENTOV DRUHÉHO ROČNÍKA

Publikované
19 NOV'20
PRAKTICKÝ WEBINÁR SAK PRE ADVOKÁTSKYCH KONCIPIENTOV DRUHÉHO ROČNÍKA

Dňa 19. 11. 2020 sa pod vedením odborných lektorov z advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., Mgr. Andreja Gubu, LL.M. a JUDr. Milana Gocníka, LL.M., uskutočnil celodenný praktický webinár organizovaný Slovenskou advokátskou komorou, určený pre II. ročník advokátskych koncipientov.

Andrej Guba a Milan Gocník sú stálymi odbornými lektormi, s ktorými Slovenská advokátska komora spolupracuje pri realizácii vzdelávacích seminárov / webinárov advokátskych koncipientov zapísaných v zozname koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Dňa 19. 11. 2020 sa uskutočnil ďalší z radov celodenných praktických webinárov, v rámci ktorého lektori riešili s advokátskymi koncipientmi II. ročníka praktické prípady s nasledovným obsahovým zameraním:

  • podnikanie a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov;
  • vlastnícke právo a jeho ochrana;
  • formy zrušenia spoločnosti bez likvidácie;
  • spory spoločníkov a akcionárske spory;
  • spoločnosť v kríze.
Všetky aktuality
Tlačiť