DENNÍK HOSPODÁRSKE NOVINY: KOVÁČIK BY O MIESTO ŠPECIÁLNEHO PROKURÁTORA MOHOL PRÍSŤ SKÔR. V HRE JE VŠAK PRÁVNA PREKÁŽKA

Publikované
15 JÚL'20

Denník Hospodárske noviny publikoval článok pod názvom „Kováčik by o miesto špeciálneho prokurátora mohol prísť už skôr. V hre je však právna prekážka“. V článku sa redaktorka HN, Barbora Strempeková, zaoberala možnosťou rozšírenia dôvodov na odvolanie špeciálneho prokurátora z funkcie. HN v článku zverejnili aj právny názor vedúceho advokáta našej advokátskej kancelárie, Mgr. Andreja Gubu, LL.M., ktorý im poskytol v jeho právnom stanovisku na základe vyžiadania redaktorky pri príprave tohto článku.

Článok ohľadom rozšírenia dôvodov na odvolanie špeciálneho prokurátora, ktorý odkazuje aj na právny názor Andreja Gubu, si môžu predplatitelia Hospodárskych novín prečítať na webe HN ONLINE na nasledovnom odkaze https://slovensko.hnonline.sk/2180355-kovacik-by-o-miesto-specialneho-prokuratora-mohol-prist-skor-v-hre-je-vsak-pravna-prekazka, alebo si ho môžete bezplatne prečítať tu.

K problematike rozšírenia dôvodov na odvolanie špeciálneho prokurátora si dovoľujeme doplniť nasledovné:

Návrh zákona, ktorého obsahom má byť zmena podmienok, za ktorých je možné odvolať špeciálneho prokurátora z funkcie, nie je ku dnešnému dňu (pozn.: k 15. 7. 2020) zatiaľ zverejnený na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky, preto vychádzame iba z doposiaľ medializovaných informácií. Zmena podmienok špecifikovaných v platnom a účinnom zákone č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších právnych predpisov, za ktorých môže byť špeciálny prokurátor z funkcie odvolaný, je podľa nášho názoru plne legitímna, a to nie len ku dňu zániku funkcie súčasného špeciálneho prokurátora, resp. s účinnosťou od vzniku funkcie novo zvoleného špeciálneho prokurátora, ale aj počas trvania funkčného obdobia súčasného špeciálneho prokurátora.

Vládna koalícia navrhuje rozšíriť dôvody na odvolanie špeciálneho prokurátora z funkcie, a to o dôvod, že špeciálny prokurátor „prestal svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne“. Rozšírenie dôvodov na odvolanie špeciálneho prokurátora z funkcie by mohlo pôsobiť retroaktívne a v dôsledku toho aj protiústavne, ak by sa v praxi splnenie týchto podmienok odvolania z funkcie skúmalo vo vzťahu k správaniu (konaniu alebo opomenutiu konania) špeciálneho prokurátora pred účinnosťou novely zákona. Podľa nášho právneho názoru, ak sa splnenie dôvodov na odvolanie prokurátora z funkcie bude posudzovať vo vzťahu k správaniu prokurátora, ktorým porušuje podmienky riadneho, čestného, nezávislého alebo nestranného výkonu funkcie a ktoré zároveň nastane až po nadobudnutí účinnosti novely zákona, nemala by novela pôsobiť retroaktívne. Podstatnou je však nie len formulácia, ktorú zákonodarca zvolí v texte návrhu zákona, ale aj jej reálne uplatnenie v praxi. Zjednodušene povedané, na základe tohto odvolacieho dôvodu by nemal byť špeciálny prokurátor odvolaný z funkcie za jeho správanie porušujúce zásadu riadneho, čestného, nezávislého a nestranného výkonu funkcie, ak takéto správanie nastalo pred účinnosťou novely zákona.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť