LEGALITA AUTONÓMNYCH ZBRANÍ AKO JEDNA Z AKTUÁLNYCH OTÁZOK MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VEREJNÉHO

Publikované
03 FEB'21

Odborný článok Milana Béreša, právneho asistenta advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, bol zaradený medzi príspevky publikované v zborníku študentských prác o vybraných otázkach medzinárodného práva, ktorý zostavuje Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zborník obsahuje vybrané odborné články z oblasti medzinárodného práva verejného a súkromného. Konkrétne článok právneho asistenta z našej kancelárie pojednáva o dôležitej a pomerne prehliadanej téme používania (plne) autonómnych zbraní v ozbrojených konfliktoch a súladnosti ich používania s pravidlami medzinárodného humanitárneho práva. Predmetná práca nesie názov: Umelá inteligencia verzus človek v ozbrojených konfliktoch dnešných a budúcich dní. Kto z koho?

Uvedený zborník nájdete na tomto odkaze, článok je na str. 65 až 73.

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť