PETER ŠTRPKA DISKUTOVAL NA 1. DARCOVSKEJ KONFERENCII ORGANIZÁCIE ÚSMEV AKO DAR

Publikované
01 JÚN'21

Na Medzinárodný deň detí sa dňa 1. 6. 2021 uskutočnila 1. darcovská konferencia organizácie Úsmev ako dar. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA bola na konferencii zastúpená prostredníctvom partnera advokátskej kancelárie Petra Štrpku.

Predmetom konferencie bola diskusia o firemnej i individuálnej podpore a pomoci deťom, mladým a ohrozeným rodinám, realizovanej cez programy a projekty organizácie Úsmev ako dar.

Program konferencie bol zameraný na prezentáciu aktuálnych činností organizácie, ale tiež na diskusiu týkajúcu sa problematiky bývania ako nástroja na pomoc rodinám v núdzi, situácii detí v centrách detí a rodín, prípravy mladých dospelých do života a pomoci rodinám v núdzi.

Diskusie s podporovateľmi a donormi Úsmevu ako dar prebiehali v rámci tematických blokov, kde Peter Štrpka  diskutoval v rámci časti „Pomoc rodinám v núdzi“ o dôvodoch potreby a motivácii pre pomáhanie deťom a rodinám v núdzi, ako aj o pomoci realizovanej zo strany našej advokátskej kancelárie a slovenských advokátov.

Záznam z konferencie je možné nájsť tu:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rZA5L6bQMs0

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť