SOUKENÍK - ŠTRPKA PRISPELA DO MEDZINÁRODNEJ POROVNÁVACEJ ŠTÚDIE TÝKAJÚCEJ SA ROZHODCOVSKÝCH KONANÍ

Publikované
08 NOV'21

V novembri 2021 vydala výskumná, hodnotiaca a vydavateľská spoločnosť THE LEGAL 500 porovnávaciu štúdiu (resp. comparative guide) s názvom: International Arbitration.

Ide o porovnávaciu štúdiu týkajúcu sa právnych a praktických aspektov rozhodcovských konaní v právnych poriadkoch rozličných štátov. Do porovnávacej štúdie sa so svojimi príspevkami zapojilo 40 advokátskych kancelárií nachádzajúcich sa v 40 rôznych štátoch, pričom zastúpené sú štáty všetkých kontinentov (s výnimkou Antarktídy). Za Slovenskú republiku poskytla príspevok do porovnávacej štúdie práve advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA.

Účelom štúdie je porovnanie vzájomných podobností a odlišností pravidiel, rozhodovacej praxe a právnej doktríny ohľadom rozhodcovského konania v jednotlivých štátoch z odlišných právnych kultúr.

Porovnávacia štúdia sa zameriava na zodpovedanie 61 otázok súvisiacich najmä (no nie výlučne) s arbitrabilitou, rozhodcovskými doložkami, rozhodným právom, rozhodcami a rozhodcovskými senátmi vrátane ich povinností a zodpovednosti, priebehom rozhodcovského konania, nákladmi rozhodcovského konania, rozhodcovskými rozsudkami, uznaním a vykonávaním cudzích rozhodcovských rozsudkov a pod.

LINK NA COMPARATIVE GUIDE:
https://www.legal500.com/guides/guide/international-arbitration/

LINK NA PRÍSPEVOK AKSŠ DO COMPARATIVE GUIDE:
https://www.legal500.com/guides/chapter/slovakia-international-arbitration/
Všetky aktuality
Tlačiť