NIE JE PRAVDOU, ŽE ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SOUKENÍK – ŠTRPKA ZASTUPUJE M.K.

Publikované
03 MÁJ'22

Kolega Vladimír Menich bol opatrením Špecializovaného trestného súdu ustanovený do funkcie náhradného obhajcu obžalovaného M.K.

Súd môže popri zvolenom obhajcovi alebo ustanovenom obhajcovi ustanoviť aj náhradného obhajcu ak je dôvodná obava, že by mohol byť zmarený v prípravnom konaní výsluch obvineného, ktorý trvá na prítomnosti obhajcu, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie (§42 ods. 1 Trestného poriadku). Ide o tzv. ex offo obhajcu.

Ustanovovanie ex offo obhajcov v trestnom konaní sa realizuje prostredníctvom programového prostriedku schváleného Ministerstvom spravodlivosti SR.

Prevzatím obhajoby si ex offo obhajca plní svoje zákonné a stavovské povinnosti. Súčasne tým prispieva k riadnemu priebehu nariadeného hlavného pojednávania a realizácii práva na obhajobu garantovaného Trestným poriadkom a Ústavou SR.

Potom ako si obžalovaný zvolí obhajcu, bude ustanovenie kolegu Menicha do funkcie náhradného obhajcu zrušené.

Všetky aktuality
Tlačiť