VYSTÚPENIE NA KONFERENCII PRACOVNÉHO PRÁVA NA TÉMU „UPLATNENIE NÁROKOV Z NEPLATNÉHO SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU NA SÚDE“

Publikované
14 JÚN'22
VYSTÚPENIE NA KONFERENCII PRACOVNÉHO PRÁVA NA TÉMU „UPLATNENIE NÁROKOV Z NEPLATNÉHO SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU NA SÚDE“

Dňa 14. 6. 2022 sa pod záštitou tímu EU Generation uskutočnila konferencia „Pracovné právo 2022“. S príspevkom na tému uplatnenia nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru v konaní pred súdom (vybrané otázky) na nej vystúpil aj Mgr. Andrej Guba, LL.M., vedúci advokát a špecialista na pracovné právo z advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. spoločne s Mgr. Ninou Dubovskou, sudkyňou Krajského súdu v Bratislave.

Mgr. Guba sa spolu s Mgr. Dubovskou v ich spoločnom príspevku zamerali na objasnenie procesnoprávnych aspektov súdneho konania v individuálnych pracovnoprávnych sporoch vznikajúcich z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru či už zo strany zamestnávateľa alebo zo strany zamestnanca. Každý z lektorov zastupuje iný orgán ochrany práva – Mgr. Guba pôsobí ako advokát zastupujúci stranu sporu v konaní pred súdom a Mgr. Dubovská je sudkyňou až do mája 2022 pôsobiacou na Okresnom súde Bratislava III, ktorý je kauzálne príslušným súdom v pracovnoprávnych sporoch pre obvod Krajského súdu v Bratislave. V príspevku spoločne ozrejmili charakter individuálneho pracovnoprávneho sporu a jeho špecifiká, polemizovali o delegácii z dôvodu vhodnosti, o pasívnej vecnej legitimácii zamestnávateľa ako žalovaného v prípade, keď došlo na strane zamestnávateľa k právnej sukcesii, objasnili charakter oznámenia zamestnanca o trvaní na ďalšom zamestnávaní a vysvetlili náležitosti žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Prezentáciu so  zostručneným obsahom ich príspevku si môžete pozrieť tu.Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť