PREMLČANIE V SPOTREBITEĽSKÝCH VZŤAHOCH

Publikované
28 NOV'22

Vydavateľstvo the Slovak Spectator publikovalo v ročenke Investment Advisory Guide 2022/2023 odborný článok advokátov našej advokátskej kancelárie, JUDr. Mojmíra Širilu a Mgr. Róberta Vanča, pod názvom "Premlčanie v spotrebiteľských vzťahoch".

V uvedenom článku sa autori venujú začiatku plynutia premlčacej doby v spotrebiteľských veciach a to najmä v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-485/19.

Článok "Premlčanie v spotrebiteľských vzťahoch" si môžete prečítať tu (EN PDF), alebo na nasledovnom odkaze: https://spectator.sme.sk/.../

Otvoriť odkaz Všetky aktuality
Tlačiť