Veronika Mamajová, koncipientka

Mgr. Veronika Mamajová, advokátska koncipientka, narodená v roku 1988 v Humennom. Počas štúdia pracovala ako právna asistentka v Notárskom úrade JUDr. J. Opatovského v Trnave, v Exekútorskom úrade JUDr. L. Banga v Trnave, v Exekútorskom úrade JUDr. A. Ondrejkovej v Bratislave a v advokátskej kancelárii ACCEPTUM, s. r. o. v Bratislave, kde neskôr pôsobila ako advokátsky koncipient. Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave úspešne ukončila v roku 2014, diplomovou prácou „Trestné činy proti mene“. Od novembra 2014 je členkou odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Právne služby poskytuje v slovenskom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Veronika Mamajová
Tlačiť