Martina Havranová, právna expertka

JUDr. Martina Havranová, narodená v roku 1990 v Prešove. Po ukončení gymnázia získala certifikát „Pracovník právní a notářske kanceláře“ v Prahe. V roku 2015 úspešne absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia pôsobila ako recruiter v Lige lidských práv v Brne, neskôr ako poslucháčka v advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Onďáka v Prešove. Od októbra 2015 je členkou advokátskej kancelárie  SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Martina Havranová
Tlačiť