Jakub Pobjecký, koncipient

Mgr. Jakub Pobjecký, advokátsky koncipient, narodený v roku 1990 v Piešťanoch. Počas vysokoškolského štúdia pracoval v roku 2014 v advokátskej kancelárii White & Case s.r.o. v Bratislave a v rámci medzinárodného programu Erazmus+ absolvoval v roku 2015 študijný pobyt na Universitetet i Bergen v Bergene. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského ukončil v roku 2016 diplomovou prácou na tému Cezhraničné fúzie. Od augusta 2016 pôsobí ako člen odborného tímu Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. so zameraním na právo v oblasti poisťovníctva, finančného sprostredkovania, zodpovednosti za škodu a práva v oblasti náhrady škody. Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom, nemeckom a španielskom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Jakub Pobjecký
Tlačiť