Andrea Ballová, koncipientka

Mgr. et Mgr. Andrea Ballová, advokátska koncipientka, narodená v roku 1990 v Považskej Bystrici. Počas vysokoškolských štúdií absolvovala zahraničné štúdium v rámci programu Erasmus na University of Milan v Taliansku a zahraničné štúdium v rámci programu Erasmus + na Izmir University v Turecku. Štúdium absolvovala na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici v odbore medzinárodné vzťahy v roku 2015 a na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2016. Počas štúdia pracovala na pozícii právnej asistentky v advokátskej kancelárii Allen&Overy Bratislava, s.r.o. a po ukončení štúdia na pozícií advokátskej koncipientky v advokátskej kancelárii Nedelka Kubáč advokáti s.r.o. Od februára 2017 je členkou odborného tímu Advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Andrea Ballová
Tlačiť