Dominik Hric, koncipient

JUDr. Dominik Hric, advokátsky koncipient, narodený v roku 1992 v Košiciach. V roku 2011 úspešne absolvoval štúdium na Obchodnej akadémií, Watsonova 61, Košice. V roku 2016 absolvoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach obhájením diplomovej práce na tému „Franchising, psychológia a taktika kontraktácie“. Počas štúdia vykonával činnosť právneho asistenta v spoločnosti GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. Po ukončení štúdia vykonával činnosť podnikového právnika v spoločnosti GEODETICCA, s.r.o., absolvoval odbornú prípravu mediátora a vykonával činnosť advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárií JUDr. Ivety Rajtákovej v Košiciach. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. sa stal od apríla 2017. Právne služby poskytuje v slovenskom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Dominik Hric
Tlačiť