Tatiana Chválová, právna expertka

JUDr. Tatiana Chválová (Švolíková), narodená v Nitre, má 7 ročné skúsenosti s právnou praxou v rôznych právnych oblastiach. Pred nástupom do advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o. pôsobila v advokátskej kancelárii Heger & Partners v Banskej Bystrici, kde sa zameriavala najmä na oblasť obchodného práva, sporovej agendy, zmluvného práva, správneho práva, pracovného práva, občianskeho práva, práva obchodných spoločností a GDPR. V rámci svojej praxe pôsobila i ako koordinátorka výskumu pre výskumné aktivity realizované v Slovenskej republike prestížnou zahraničnou univerzitou. 

Štúdium absolvovala na Právnickej univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončila v roku 2012. Počas štúdia na vysokej škole vykonávala odbornú stáž na Krajskom súde v Nitre, Okresnej prokuratúre Nitre, Okresnom súde v Banskej Bystrici a na exekútorskom úrade v Nitre. V roku 2013 vykonala rigoróznu skúšku na základe ktorej jej bol udelený titul "doktorka práv" (JUDr.). V roku 2016 vykonala advokátsku skúšku a je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2016 je zároveň rozhodkyňou Arbitrážneho súdu, stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, kde rozhoduje spory týkajúce sa obchodnej arbitráže. Ovláda anglický a základy nemeckého jazyka.

JUDr. Tatiana Chválová pôsobí v advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o. od septembra 2018 a zameriava na oblasť obchodného práva, občianskeho práva a sporovej agendy.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tatiana Chválová
Tlačiť