Petra Ďurinová, koncipientka

JUDr. Petra Ďurinová, advokátska koncipientka narodená v Trenčíne. Je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde zároveň úspešne obhájila rigoróznu prácu na tému z oblasti medzinárodného práva a zložila rigoróznu skúšku zo študijných predmetov medzinárodné právo verejné a medzinárodné právo súkromné. Po ukončení štúdia pôsobila ako člen tímu v telekomunikačnej spoločnosti, kde získala skúsenosti vo vyjednávaní zmluvných podmienok a v príprave zmluvnej dokumentácie v oblasti občianskeho práva a obchodného práva. 

Od apríla 2019 je členkou odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť