Ivana Paprčková Murajdová, advokátka

Mgr. Ivana Paprčková Murajdová, LLM, advokátka, narodená v roku 1983 v Prešove. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila v roku 2008. Od roku 2009 je členkou odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. V apríli 2012 úspešne zložila advokátske skúšky a po zložení advokátskeho sľubu bola v júli 2012 zapísaná do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Špecializuje sa na oblasť obchodného práva, osobitne práva zmluvného, občianskeho práva hmotného a pracovného práva. Medzi iným sa podieľa na poskytovaní komplexného právneho poradenstva jednému z lídrov pekárenského a mlynárenského priemyslu na Slovensku. Právne služby poskytuje v slovenskom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Ivana Paprčková Murajdová
Tlačiť