Michael Válek, advokát

Michael Válek, advokát, narodený v roku 1991 v Bratislave. V roku 2016 ukončil štúdium na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva obhájením diplomovej práce na tému "Územie Štátu Izrael z pohľadu medzinárodného práva" a vykonaním štátnych skúšok. Počas štúdia pôsobil na Veľvyslanectve Kórejskej republiky na Slovensku, participoval na tvorbe zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, uskutočňoval lektorskú činnosť na tému ľudských práv a slobôd a  pracoval ako asistent v SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Po ukončení štúdia pôsobil v legislatíve. Od decembra 2020 je členom komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, v rámci ktorej rieši aj spory medzi osobami s príslušnosťou k Slovenskému futbalovému zväzu. Členom tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od februára 2018. Právne služby poskytuje v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Michael Válek
Tlačiť