Martin Hrčka, právny asistent

Martin Hrčka, právny asistent, narodený v roku 1998 v Žiari nad Hronom. V roku 2021 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium prvého stupňa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vykonaním štátnej skúšky a obhájením bakalárskej práce na tému: „Postmortálna ochrana osobnosti podľa občianskeho práva“. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pokračuje aj v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Súčasťou tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. je od novembra 2020. Pred nástupom do AKSŠ pôsobil v advokátskej kancelárii v Bratislave. V budúcnosti by sa chcel zaoberať najmä občianskoprávnou a obchodnoprávnou agendu.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť