Maroš Nádvorník, advokát

JUDr. Maroš Nádvorník, advokát, narodený v roku 1976 v Banskej Bystrici. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1998. V roku 2001 úspešne zložil advokátske skúšky a po zložení advokátskeho sľubu bol v roku 2002 zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Vo svojej odbornej praxi sa špecializuje na oblasť súkromného práva, predovšetkým na oblasť občianskeho a obchodného práva a práva nehnuteľností. Okrem bežnej praxe v uvedených odboroch spolupracoval na mnohých M&A transakciách v rámci regiónu strednej a východnej Európy. V advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. pôsobí od roku 2021. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť