Tamara Fusková, koncipientka

Mgr. Tamara Fusková je advokátskou koncipientkou pôsobiacou v bratislavskej pobočke našej advokátskej kancelárie. V roku 2021 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde obhájila diplomovú prácu na tému „Zmluvná sloboda a jej prejav v úprave vzťahov medzi manželmi“. Počas celého štúdia pôsobila ako právna asistentka najskôr v advokátskej kancelárii a neskôr na právnom oddelení nadnárodnej finančnej skupiny. Svoje skúsenosti tiež rozšírila o stáže na okresnom súde, okresnej prokuratúre a v Centre právnej pomoci. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na oblasť práva nehnuteľností, občianskeho a záväzkového práva. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť