Mikuláš Pajdal, koncipient

Mgr. Mikuláš Pajdal, advokátsky koncipient narodený v roku 1994 v Košiciach. Úspešne absolvoval štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach obhájením diplomovej práce na tému: „Identita Ústavy Slovenskej republiky a jej nemeniteľné jadro v kontexte precedentného Nálezu Ústavného PL. ÚS 21/2014“. Vo svojej odbornej praxi sa špecializuje právnemu poradenstvu najmä v odvetviach súkromného práva, predovšetkým na oblasť občianskeho a obchodného práva, práva nehnuteľností, energetiky a prekladom z/do anglického jazyka. Pred pôsobením v advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. poskytoval právne služby v advokátskej kancelárii špecializujúcej sa na poisťovníctvo a náhradu škody. Právne služby poskytuje v anglickom a slovenskom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť