Simona Grežová, právna asistentka

Simona Grežová, právna asistentka, narodená v roku 2001 v Nitre. Momentálne je študentkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prvú prax popri štúdiu v odvetví práva získava v našej advokátskej kancelárii. V budúcnosti by sa chcela venovať pracovnému právu.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť