Ľubica Martináková, senior advokátka - vedúca tímu

JUDr. Ľubica Martináková, LL.M., PhD., senior advokátka, narodená v roku 1985 v Šali. Štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008. Následne, v roku 2009, ukončila štúdium v oblasti common law, medzinárodného a obchodného práva (LL.M.) na the University of Sydney v Austrálii.

V rámci svojej právnej praxe pôsobila v rôznych domácich aj medzinárodných advokátskych kanceláriách, ako aj medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Zameriavala sa prevažne na oblasť občianskeho, obchodného a pracovného práva. V roku 2015 zložila advokátske skúšky a po zložení advokátskeho sľubu je od 1.1.2016 zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Členom odborného tímu advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od roku 2023, pričom sa v rámci svojej praxe špecializuje najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva, so zameraním na zmluvné právo a korporátne právo. Poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť