Andrea Kuchtaninová, koncipientka

Mgr. Andrea Kuchtaninová, advokátska koncipientka, tvorí súčasť odborného tímu SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. od roku 2023. Úspešne vyštudovala bakalársky a následne magisterský stupeň štúdia v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas právnej praxe absolvovala niekoľko stáží v zahraničí, pričom sa venovala predovšetkým otázkam obchodného a colného práva. V súčasnosti sa v rámci svojej špecializácie orientuje najmä na oblasť občianskeho práva, pracovného práva a práva v oblasti poisťovníctva a finančného sprostredkovania. Jej odbornosť a skúsenosti zahŕňajú rozsiahly záber právnych oblastí a viacjazyčnú komunikáciu, čo ju robí cenným členom právneho tímu. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť