Andrea Lackovič, koncipientka

JUDr. Andrea Lackovič, advokátska koncipientka, ktorá ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2022 a v roku 2023 tam absolvovala rigoróznu skúšku v oblasti obchodného práva s témou práce Zodpovednosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným v kríze. V rámci svojej koncipientskej praxe sa doteraz špecializovala prevažne na oblasť občianskeho, obchodného a pracovného práva so zameraním na zmluvné právo a korporátne právo.

Súčasťou bratislavskej pobočky advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. je od konca roka 2023 ako advokátsky koncipient so zameraním na právo v oblasti poisťovníctva, finančného sprostredkovania a náhrady škody. Poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Tel.:
+421 2 322 02 111
E-mail:
Tlačiť