News

 • LEGALITY OF THE AUTONOMOUS WEAPONS AS ONE OF THE CURRENT ISSUES OF THE PUBLIC INTERNATIONAL LAW

  Published
  03 FEB'21

  Legal article of Milan Béreš, paralegal from SOUKENÍK - ŠTRPKA law firm, has been selected as one of the articles published in collection of student articles regarding specific issues of public international law which has been collected by the Department of International Law and International Relations of the Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava.

  more
 • ROZHOVOR: ODŇATIE DISCIPLINÁRNEJ PRÁVOMOCI KOMORE BY BOL BEZPRECEDENTNÝ ZÁSAH DO SLOBODNÉHO A NEZÁVISLÉHO VÝKONU ADVOKÁCIE

  Published
  21 DEC'20

  Partner advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA a predseda Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory Peter Štrpka poskytol rozhovor pre Bulletin slovenskej advokácie.

  more
 • DENNÍK HOSPODÁRSKE NOVINY: RAZANTNÝ POSTUP NIE JE POLITICKY PRIECHODNÝ. KONTROLOVAŤ NÁVŠTEVY JE NEMOŽNÉ

  Published
  16 DEC'20

  Denník Hospodárske noviny publikoval článok pod názvom „Razantný postup nie je politicky priechodný. Kontrolovať návštevy je nemožné“. V článku sa redaktorka HN, Nina Janešíková, zaoberala možným zásahom do práva na súkromie a nedotknuteľnosť obydlia kontrolovaním dodržiavania výnimiek zo zákazu vychádzania počas Vianočných sviatkov. HN v článku zverejnili aj právny názor vedúceho advokáta našej advokátskej kancelárie, Mgr. Andreja Gubu, LL.M., ktorý im poskytol v jeho právnom stanovisku na základe vyžiadania redaktorky pri príprave tohto článku.

  more
 • NAJVÄČŠÍ V BIZNISE

  Published
  15 DEC'20

  Na prvom mieste spomedzi právnických kancelárií sa už štyri roky po sebe umiestnila naša kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA.

  more
 • DENNÍK HOSPODÁRSKE NOVINY: ZDRAVIE PREVYŠUJE VEDOMOSTI. PRERUŠENIE VÝUČBY VŠAK MOHLO BYŤ PROTIÚSTAVNÉ

  Published
  13 DEC'20

  Denník Hospodárske noviny publikoval článok pod názvom „Zdravie prevyšuje vedomosti. Prerušenie výučby však mohlo byť protiústavné“. V článku sa redaktorka HN, Mária Dvořáčková, zaoberala možným zásahom do ústavného práva na vzdelanie a diskrimináciou žiakov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl spočívajúcou v možnosti absolvovať prezenčné vyučovanie len s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. HN v článku zverejnili aj právny názor vedúceho advokáta našej advokátskej kancelárie, Mgr. Andreja Gubu, LL.M., ktorý im poskytol v jeho právnom stanovisku na základe vyžiadania redaktorky pri príprave tohto článku.

  more
Print