EXEMPLA IURIS

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA je exkluzívnym partnerom edície Exempla iuris, ktorú vydáva vydavateľstvo Kalligram. Zámerom edície Exempla iuris je zaplniť medzeru v pomerne málo prezentovanej oblasti právnického vzdelania, akou je filozofia práva, otázky právnej teórie, vzťahu štátu a práva, spoločenskej a politickej úlohy práva, resp. otázky morálky a ich reflexia v právnom myslení. V širokom spektre prezentovaných autorov možno nájsť veličiny klasickej antickej filozofie, ale aj zakladateľské osobnosti, ktorých diela sú osnovou moderného chápania štátu, demokracie či ústavnosti, ako i súčasných reprezentantov filozofie práva, etickej problematiky súdneho rozhodovania, či problémov medzinárodného práva. Editormi edície Exempla iuris sú renomovaní slovenskí profesori Alexander Bröst a Pavel Holländer.

V edícii Exempla iuris doteraz vyšli tieto publikácie.

Aktuality

viac
Tlačiť