PRÁVNIKOV MÁME DOSŤ...

Publikované
19 MÁJ'21
PRÁVNIKOV MÁME DOSŤ...

Počúvame často na adresu skoro všetkých právnických povolaní od laickej verejnosti, politikov i médií. Niekedy právom a niekedy možno len preto, že v sporoch zväčša vyhráva len jedna strana a tá druhá si zosobní právnika - advokáta so svojou protistranou a vidí v ňom element, ktorý určite nekonal čestne a preto on nebol v spore úspešný.


My však máme právnikov skutočne dosť!

  • Dosť na to, že počtom právnikov sme dlhodobo najväčšia právnická kancelária na Slovensku.
  • Dosť na to, že právne služby poskytujeme v najvyššej kvalite vo všetkých regiónoch Slovenska. Okrem hlavného mesta pôsobíme aj v pobočkách Nitra, Žiar nad Hronom, Poprad a Košice.
  • Dosť na to, že úspešne zastupujeme súkromný aj verejný sektor v kauzách v hodnote rádovo miliárd euro.
  • Dosť na to, že každý prípad rozoberáme komplexne a volíme najvhodnejšiu stratégiu zastupovania, keďže náš viac ako 90 členný tím je tvorený z odborníkov a špecialistov na rôzne druhy práva.
  • Dosť na to, že záujmy klientov chránime rýchlo a efektívne s tak veľkým tímom ako si to daný prípad vyžaduje.
  • Dosť na to, že sme spoločensky zodpovední a okrem komerčných právnych služieb poskytujeme aj pro bono právnu pomoc a podieľame sa na mnohých charitatívnych projektoch.

Právnikov teda skutočne máme dosť!

Sme však presvedčení, že pri poskytovaní právneho poradenstva sa kvantita a kvalita nielenže nemusia, ale ani sa nesmú vylučovať. Svedčia o tom nie len naše ocenenia v rebríčkoch advokátskych kancelárii, ale najmä úspešne ukončené prípady a spokojnosť našich klientov.

V roku 2020 sme dosiahli viacero úspechov. V súťaži Právnická firma roka 2020 získala naša advokátska kancelária ocenenie Veľmi odporúčaná kancelária až v šiestich odborných kategóriách. V rebríčku TOP 10 najväčších právnických firiem na Slovensku podľa Slovak Spectator nám opäť patrilo prvé miesto. Najväčšou právnickou kanceláriou na Slovensku sme sa tak stali celkovo štvrtýkrát po sebe.

Počas celého roka 2020 sme pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. naďalej zabezpečovali komplexné právne poradenstvo súvisiace s realizáciou významného projektu D4R7 (projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7). V súvislosti s týmto projektom sme od roku 2019 súčasťou expertného tímu, ktorý zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodnej arbitráži. V oblasti sporov (sporová agenda) sme zastupovali záujmy klientov, ktorých hodnota presahuje 2,8 miliardy eur. V oblasti bankovníctva a financií sme zastupovali záujmy klientov v hodnote presahujúcej 1,2 miliardy eur. Viacerí členovia kancelárie tiež publikovali odborné články a vystúpili na rôznych odborných podujatiach.

Tak ako mnohí iní i my sme pociťovali našu morálnu povinnosť prispieť k zmierneniu dopadov pandémie koronavírusu na ekonomickú a spoločenskú situáciu v našej krajine. Výsledkom nášho minuloročného snaženia bolo vytvorenie projektu advokatipomahaju.sk, prostredníctvom ktorého bola poskytnutá materiálna pomoc v hodnote 244.000 eur. Zriadili sme osobitný „Covid-19 tím“ zložený z advokátov, právnych expertov, daňových poradcov a IT špecialistov, ktorí podali potrebnú pomocnú ruku všetkým občanom, obchodným partnerom a klientom v tejto mimoriadnej situácii (najmä prostredníctvom osobitnej webovej stránky www.covid-19.akss.sk). Nie len v oblasti dopadov pandémie sme v roku 2020 poskytli bezplatnú – pro bono právnu pomoc v objeme viac ako 1000 hodín.

Už od roku 2003 výrazným spôsobom prispievame k formovaniu právneho prostredia na Slovensku a dnes patríme medzi lídrov na slovenskom trhu právnych služieb.

Sme advokátska kancelária s celoslovenskou pôsobnosťou. Prostredníctvom nášho partnera pôsobíme aj v Českej republike. V súčasnosti je naším klientom k dispozícii viac ako 90 - členný tím (z tohto 63 právnikov). Pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme s odborníkmi a konzultantmi v príslušných oblastiach poradenstva (s daňovými a účtovnými poradcami, audítormi, organizačnými a personálnymi poradcami a mnohými ďalšími). Počet právnikov nám umožňuje poskytovať právne poradenstvo prostredníctvom odborne a odvetvovo zameraných tímov, ktoré sú flexibilné a schopné pracovať súčasne na viacerých projektoch a transakciách, vrátane cezhraničných projektov. Na naše služby sa preto spoliehajú významné domáce, aj nadnárodné spoločnosti i verejný sektor.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA je silný partner vo všetkých odvetviach práva. Naše najsilnejšie oblasti sú právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, bankovníctvo a financie, pracovné právo, verejné obstarávania, sporová agenda, energetika a energetické projekty. Našou charakteristickou črtou je dlhodobé  poskytovanie právnych služieb a zabezpečovanie komplexnej právnej agendy. Orientácia na klienta, rýchle, účinné a prvotriedne služby, výborná znalosť slovenského práva a špecifík slovenského právneho prostredia, vnímanie nadnárodných a spoločenských súvislostí a celoslovenská dostupnosť nám umožňujú pomáhať našim klientom pri akýchkoľvek právnych problémoch.

Pri poskytovaní právnych služieb dôsledne dodržiavame niekoľko zásad. Dôsledne vnímame jedinečnosť klienta. Maximálne napĺňame jeho očakávania. Zadania klientov riešime komplexne, v kontexte ekonomických súvislostí, so zreteľom na ďalšie (nepriame) dopady, a to všetko pri zachovaní korektných podmienok spolupráce a dôsledného dodržiavania stavovských povinností.

Médiá
Tlačiť